OSP Piasutno

 

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY

            Druga połowa lat czterdziestych dwudziestego wieku – to czas, kiedy ludność polska uczyła się żyć w nowych warunkach. Była to trudna, twarda, powojenna rzeczywistość.

W roku 1948 w Piasutnie – wsi leżącej w gminie Świętajno, powiecie szczycieńskim na Mazurach narodziło się coś, co nie tylko dało miejscowemu społeczeństwu spokojniejszy sen, ale też stało się przykładem umiejętności wspólnego działania mieszkańców.  Powołana została do życia Ochotnicza Straż Pożarna.  Decyzja o utworzeniu jednostki była wypadkową działań władz oraz gromkiego głosu społeczeństwa. Zaistnienie straży okazało się elementem integrującym ludność wsi, która w tamtych latach była, niestety, podzielona pod względem etnicznym, wyznaniowym itp. Mieszkali tu bowiem obok siebie ci, którzy byli tu już przed wojną i powojenni przybysze z innych stron Polski (przede wszystkim z kurpiowszczyzny), repatrianci zza wschodniej granicy i inni. Jakkolwiek codzienność niosła sporo powodów do zadrażnień, to jednak idea działania w OSP jednoczyła Piasutnian. Kłopotów personalnych z utworzeniem drużyny OSP nie było. Oto pierwsza lista Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasutnie:

 1. Witold Milewski – Naczelnik OSP;
 2. Jan Sparzak – Skarbnik;
 3. Tadeusz Sparzak;
 4. Józef Murach;
 5. Michał Komosiński;
 6. Zygmunt Komosiński;
 7. Paul Stank;
 8. Ryszard Jedzin;
 9. Henryk Gromadzki;
 10. Leszek Jaworski;
 11. Józef Jaworski;
 12. Kazimierz Bartnikowski;
 13. Horst Sontowski;
 14. Konstanty Zawrotny;
 15. Otto Goroncy;
 16. Alfred Kilimann;
 17. Stefan Troczuk;
 18. Adolf Gutowski;
 19. Kazimierz Malinowski;

Już samo brzmienie powyższych nazwisk  świadczy o ważnej, integrującej mieszkańców roli jednostki.

Pierwsze lata działalności – to praca na sprzęcie bardzo prostym i mało wydajnym: typ jednostki określony symbolem KM oznaczał, że OSP ma do dyspozycji konny zaprzęg i ręczną pompę. Prowadzony był grafik określający, który z miejscowych gospodarzy w danym okresie zobowiązany był na alarm stawić się z końmi gotowymi do akcji. Taki stan rzeczy istniał przez długie lata, choć stopniowo sytuacja ulegała poprawie.

W roku 1957 OSP Piasutno wyposażona została w motopompę typu M 200, która była nieporównywalnie wydajniejsza i skuteczniejsza niż dotychczasowa – ręczna.

Trzy lata później – w 1960 roku kolejna radość w jednostce: motopompa M 800. Lepsza i nowocześniejsza. Przez cały czas strażacy są sukcesywnie szkoleni w zakresie obsługi sprzętu gaśniczego i podnoszenia poziomu umiejętności prowadzenia akcji gaśniczych.

Pierwszy samochód na wyposażeniu OSP Piasutno pojawił się w roku 1985. Był to pojazd marki Żuk z motopompą i elementarnym sprzętem gaśniczym. Służył on bez zarzutu do roku 2002.

Jednostka korzysta z każdej możliwości przeszkolenia swoich strażaków. Podnosząc swoje umiejętności stają się oni prawdziwymi specjalistami, są coraz bardziej przydatni i skuteczni. Oprócz fachowego podejścia do akcji gaśniczych strażacy z OSP Piasutno wielokrotnie udowodnili, że w zawodach sportowo – pożarniczych potrafią nawiązać równorzędną rywalizację z jednostkami niejednokrotnie lepiej wyposażonymi sprzętowo. OSP Piasutno jest aktualnym mistrzem gminy Świętajno w zawodach sportowo – pożarniczych.

W roku 1998 jednostka obchodziła 50 lecie istnienia. Z tej okazji Zarząd Wojewódzki ZOSP w Olsztynie nadał jednostce sztandar ufundowany przez miejscowe, firmy, instytucje i społeczeństwo, zaś Prezydium Zarządu Głównego ZOSP odznaczyło jednostkę Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

W roku 2002 OSP Piasutno nawiązała kontakty partnerskie z Freiwillige Feuerwehr (odpowiednik polskiej OSP) z miejscowości Bendelin w Niemczech (Brandenburgia). Początkowe akcenty tych kontaktów, to listy, telefony itp. W krótkim czasie jednak z inicjatywy FF Bendelin doszło do spotkania na ziemi niemieckiej. Delegacja OSP Piasutno w składzie: Wiesław Piekarski – Prezes, Bogdan Komosiński – Z-ca Naczelnika, Jan Lisiewski – Sekretarz, Wiesław Turek – Członek Kom. Rewizyjnej oraz tłumacz – Pani Edelgarda Komosińska złożyła wizytę w Bendelin w czerwcu 2002 r.. Okazja – to jubileusz 70 – lecia istnienia tamtejszej jednostki. Na tej uroczystości strażacy z Bendelin w formie darowizny przekazali dla OSP Piasutno samochód pożarniczy marki Opel Blitz z osprzętem firmy Magirus. Kluczyki do pojazdu oficjalnie zostały wręczone podczas rewizyty niemieckich strażaków w Piasutnie dwa miesiące później. Opel zastąpił wysłużonego Żuka, który jako pojazd rezerwowy figuruje obecnie w wykazie sprzętu OSP Świętajno.

Rok 2000 to okres, w którym coraz głośniej i szerzej mówiono o potrzebie budowy nowej strażnicy OSP w Piasutnie. Dotychczasowa – to stary, maleńki budynek nie spełniający podstawowych warunków stawianych strażnicom. Dodatkowym bodźcem do zmierzenia się z zadaniem budowy było rosnące znaczenie jednostki na gminnej niwie działalności społecznej.To właśnie OSP Piasutno było prekursorem wielu cennych inicjatyw społecznych i środowiskowych  i wykraczających daleko poza granice gminy, a nawet kraju (przykład - wyżej). W obliczu wymiernych efektów tych działań strażacy doszli do wniosku , że jednostka może jeszcze więcej zyskać na swoim wizerunku, jeśli będzie dysponować odpowiednim do zadań i aspiracji lokum mogącym stanowić oprócz bazy sprzętowej centrum kulturalne wsi. 

Lata 2000 – 2003 to poszukiwanie odpowiedniej lokalizacji dla obiektu. Początkowo rozpatrywano lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie Zlewni Mleka, następnie przy boisku  na północno – zachodnim krańcu wsi. Wreszcie zostało określone miejsce: działka stanowiąca własność Gminy Świętajno, a sąsiadująca z dotychczasową remizą strażacką.

2003 – 2004 – to gorączkowe przygotowania do budowy. Po pokonaniu barier natury formalno – prawnej projekt techniczny autorstwa inż. Ryszarda Kani ze Szczytna trafił w ręce kierownika budowy – Jana Kryszka ze Świętajna. W budżecie Gminy Świętajno pojawił się zapis : „Budowa strażnicy OSP w Piasutnie”. Kosztorys opiewa na kwotę ponad 250 tys zł. Współdziałanie władz Gminy Świętajno z Zarządem OSP Piasutno, przejawy wielkoduszności ze strony różnego rodzaju organizacji (w tym przedstawionej wyżej FF Bendelin), instytucji, firm i osób fizycznych oraz deklaracje składane na przyszłość pozwalają patrzeć optymistycznie na kwestię budowy.

OSP Piasutno bierze udział w różnego rodzaju akcjach mających na celu niesienie pomocy potrzebującym. Oprócz typowych działań takich, jak prowadzenie akcji gaśniczych w ostatnich latach jednostka wykonywała między innymi takie zadania jak:

 1. Unieszkodliwianie niebezpiecznych owadów (szerszenie);
 2. Usuwanie skutków niszczycielskich sił natury (usuwanie zwalonych na drogi przez wichurę drzew, wypompowywanie wody z piwnic);
 3. Poszukiwanie osób zaginionych;
 4. Zabezpieczanie imprez plenerowych;
 5. Zabezpieczanie miejsc stwarzających zagrożenie (niewypały, rozsypane środki farmakologiczne niewiadomego rodzaju i pochodzenia;
 6. Kilkakrotne w ciągu każdego roku porządkowanie rejonu wsi Piasutno i najbliższej okolicy ze szczególnym uwzględnieniem nabrzeża jeziora Piasutno;

            W Radzie Sołeckiej Piasutna zasiada trzech członków OSP, co świadczy o dużym zaangażowaniu strażaków w sprawy lokalnego środowiska.

            Znaczny procent składu osobowego jednostki brało czynny udział w działaniach istniejącego od 2004  do 2006 roku Patrolu Obywatelskiego (Prezes OSP był jego szefem). Dzięki tym działaniom znacznie spadła ilość przestępstw w Piasutnie i najbliższej okolicy. Patrol ów współdziałał z patrolami ze Świętajna i Spychowa, które w znacznej mierze przyczyniły się do zwycięstwa Gminy Świętajno w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna Gmina” w kategorii gmin wiejskich (2003 rok). 

W roku 2004 po raz pierwszy w historii jednostki pojawiły się w jej szeregach kobiety. Obecnie Jest ich 7.

W chwili obecnej OSP Piasutno liczy 59 członków (w tym 56 członków zwyczajnych i 3 honorowych). Nowy nabór przeprowadzony w roku 2007 umożliwił znaczne odmłodzenie strażackiej braci, a tym samym wniósł pokaźną dawkę młodzieńczej energii, nowych pomysłów i optymizmu.

Skład Zarządu OSP Piasutno w latach 2006 - 2010:

 1. Wiesław Piekarski – Prezes;
 2. Bogdan Komosiński – Naczelnik;
 3. Daria Komosińska – Z-ca Naczelnika;
 4. Jan Lisiewski – Sekretarz;
 5. Joanna Piekarska – Skarbnik;
 6. Sławomir Piekarski – Gospodarz;

Komisja Rewizyjna:

 1. Zdzisław Mordak – Przewodniczący Komisji;
 2. Zdzisław Klasztor – Członek;
 3. Wiesław Turek – Członek;

 

 

 

 

 

 

 Na zdjęciu – od lewej: Sekretarz OSP – Jan Lisiewski, tłumacz – Pani Edelgarda Komosińska i Prezes OSP – Wiesław Piekarski na tle samochodu podarowanego przez strażaków z Bendelin (2002 r).       Fot. Archiwum OSP Piasutno.

 

Na podstawie dokumentacji OSP Piasutno, relacji członków OSP  i  artykułów prasowych opracował Sekretarz OSP Piasutno – Jan Lisiewski